JustStupidMe

25 tekstów – auto­rem jest Jus­tStu­pid­Me.

Wtem

zas­koczo­na byłam że można tak prędko
dot­rzeć na dru­gi ko­niec widnokręgu
na horyzoncie
dos­trzegłam strze­lis­te drzewo
i strze­liła w nie świet­lista siła
me czoło musnęła ciepła łuna
przez włosy przem­knął łagod­ny płomień
i dot­knęłam dłonią po­wie­rzchni słońca
gdy
w pół
pocałunku
z po­liczka spłynęła słona łza
roz­sy­pałam się popiołami
w pod­muchach wiatru

pamięta- 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 stycznia 2018, 21:50

Ja wiem że ty

prawdziwe

słowa gorliwie
prze­taczasz
przez papier

utkaneztwychmyśli
zaskrzydłatrzymanych
drżącymidrżącymipalcami

lecz kiedyś ten stos liter
doszczętnie wys­chnie na wiór

kiedyś się odwrócisz
uj­rzaw­szy na ustach
zar­dze­wiały kurz

chcąc ob­myć twarz
skrzyżujesz ręce

kiedyś się odwrócisz
i odejdziesz
w in­ny punkt 

wiersz • 22 czerwca 2017, 00:06

niezliczone

okręgi
ogo­nem się wloką
za twoją istotą

od świateł
w mi­lionie odcieni
się mienią

cza­sem cieniem
się kładą
pod okiem

cza­sem na język
przy­niosą smak
słod­kiej pieśni

cza­sem ciem­ny­mi nocami
zwi­jają się w kłębek
na piersi

cza­sem w biegu
z rozpędu szarpną
za szyję boleśnie

cza­sem
na­wet
i
ducha
podniosą

nie masz mocy
choćby nieruchomo
na­wet stojąc

kroczysz nap­rzód
choć nie chcesz
ich
co­raz więcej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 01:02

dzień dobry

proszę wy­baczyć te
po­wykręca­ne zwłoki na podłodze
proszę je przekroczyć
lub zgrab­nie przeskoczyć
jak kto woli
tak tak gwóźdź
w skro­ni bez pa­niki proszę
to tyl­ko ta­ki tępy
ból głowy
oczywiście
można zam­knąć oczy
słyszą państwo dzwony
dzyń dzyń
nic nic
proszę się ład­nie uśmiechnąć
tak wiem ciężko
kąsać na­leży małymi kęsami
al­bo­wiem się łat­wo zadławić
gryźć tak tak
dobrze
i sok wy­sysać przez słomkę
ależ tak
wszys­tko dobrze
doskonale 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 maja 2017, 22:45

głosy

ga­dają ga­dają gadają

próbują mi wmówić
różne rzeczy
ga­dają gadają
usypiają
usy­pują górę
ze złote­go pias­ku gdy
piasek przesypuje
się
z góry
w dół
i wte­dy śnię na ja­wie i
nie widzę wca­le że
pa­da deszcz 

wiersz • 24 maja 2017, 00:50

Pierwszy marcowy deszcz

spa­cer z psem
w szklis­tym zapachu
sen­nych szeptów

płyn­ne chodniki
mrugały
złotym blaskiem
jed­no­nogich gwiazd

odrętwiałe drzewa
drżały
w bez­lis­tnej nagości
chłonąc deszczu smak

za­lany but
lep­kim krokiem
niósł
da­lej w błoto
i chłód

aż przesiąknęliśmy
mar­cową tęsknotą 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2017, 17:46

oto

za­led­wie wczoraj
zaczęła płynąć krew
i wy­rosły ci zęby

a dziś
dziś walczysz
z twarzami
głową
ustami
na­pinasz cięciwę łuku

wiesz jutro
będziesz tylko
zmar­szczką na czole
i łzą w oku

nieważne 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 grudnia 2016, 23:01

wyznanie

hej ty
wyrzeźbiony w blasku
z lśniącym okiem
wyprostowany
trwający w cieniu
z krzy­wymi nogami
z krzywą twarzą

ty piękno-brzydki
człowieku

jesteś

kocham cię

a żebyś tak ty też 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 listopada 2016, 00:11

olbrzym

stoję
u twych stóp
chcę tak jak ty

by wiatr mną kołysał
sza­lony szar­pał i
ciągnął włosy
wy­rywał wy­ginał mnie w łuk

chcę dłonie wy­ciągać
ku błękitowi
w mglis­tej sza­rości łowić
lśniące krop­le wody

z po­całunków słońca
zaczer­py­wać tchu
w ciem­ności cichej szeptem
nu­cić me­lodię snu

pat­rzeć z wysoka
nie widzieć świata
i nie mieć serca
co mogłoby bić

a jednak
być

być

chcę
tak jak ty 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 października 2016, 13:36

jesień

cicho myśli
nie ma w was nic

przepędź je wietrze
wiej
niech lecą ra­zem z liśćmi
które zrzu­casz z drzew

upad­nij deszczu
płacz
niech cały świat błyszczy
i słucha twych łez

niech spłynie kurz
a z nim wszystko 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 października 2016, 00:10
JustStupidMe

Czasami jestem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność

7 stycznia 2018, 21:50JustStupidMe do­dał no­wy tek­st Wtem

9 marca 2017, 17:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pierwszy mar­co­wy deszcz

12 grudnia 2016, 11:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st oto

25 października 2016, 15:00Cris sko­men­to­wał tek­st olbrzym

25 października 2016, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st olbrzym

13 października 2016, 15:57No_One_ sko­men­to­wał tek­st jesień

13 października 2016, 07:43giulietka sko­men­to­wał tek­st jesień

13 października 2016, 07:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st jesień

8 czerwca 2016, 23:30krysta sko­men­to­wał tek­st pytanie

7 czerwca 2016, 22:27Niusza sko­men­to­wał tek­st lód